opis

Rozwiń

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

Studiując na studiach I stopnia zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • propedeutyki medycyny,
 • biologii,
 • ekologii,
 • chemii,
 • epidemiologii,
 • toksykologii środowiskowej,
 • analityki środowiska,
 • prawa ochrony środowiskowa,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • systemów zarządzania,
 • mikrobiologii środowiska,
 • chemii i mikrobiologii żywności.

Jako absolwent kierunku zdobędziesz wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk o środowisku, nauk medycznych,
metod prognostycznych oraz narzędzi zarządzania środowiskowego.

Nabędziesz umiejętności:

 • opisu procesów ekologicznych,
 • rozpoznawania środowiskowych źródeł narażenia człowieka na czynniki szkodliwe,
 • powiązania czynników szkodliwych z chorobami o etiologii środowiskowej,
 • rozpoznawania środowiskowych uwarunkowań zdrowia człowieka, zbiorowości ludzi oraz wzajemnych między nimi relacjach,
 • charakteryzowania wpływu czynników środowiska na organizm człowieka,
 • stosowania metod oceny ryzyka środowiskowego,
 • korzystania ze źródeł informacji,
 • wdrażania systemów zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz wdrażania innych narzędzi środowiskowych;
 • obsługi specjalistycznych programów komputerowych.