Budynek Zakładu Toksykologii Środowiska

StartBudynek Zakładu Toksykologi...

Budynek ZTŚ został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego . W wyniku realizacji projektu w latach 2007-2013 przeprowadzono modernizację Zakładu dla potrzeb unikatowego kierunku Zdrowie Środowiskowe w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


Budynek Zakładu Toksykologii Środowiska

IMG_1927.JPG


Na potrzeby interdyscyplinarnego kierunku powstały nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę badawczą:

Pracownia ekotosykologiczna
Pracownia ekotosykologiczna

Pracownia Ekotoksykologiczna
Pracownia Ekotoksykologiczna

Pracownia Wysokosprawnej Chromoatografii Cieczowej
Pracownia Wysokosprawnej Chromoatografii Cieczowej

Laboratorium chemiczne
Laboratorium chemiczne

Sala komputerowa
Sala komputerowa

Pokój Seminaryjny
Pokój Seminaryjny