Budynek Zakładu Toksykologii Środowiska

StartBudynek Zakładu Toksykologi...
Rozwiń

Budynek ZTŚ został sfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego . W wyniku realizacji projektu w latach 2007-2013 przeprowadzono modernizację Zakładu dla potrzeb unikatowego kierunku Zdrowie Środowiskowe w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.


Budynek Zakładu Toksykologii Środowiska

IMG_1927.JPG


Na potrzeby interdyscyplinarnego kierunku powstały nowoczesne pracownie i laboratoria wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i aparaturę badawczą:

Pracownia Ekotoksykologiczna
Pracownia Ekotoksykologiczna

Pracownia Ekotoksykologiczna
Pracownia Ekotoksykologiczna

Pracownia Wysokosprawnej Chromoatografii Cieczowej
Pracownia Wysokosprawnej Chromoatografii Cieczowej

Pracownia Chromatografii Gazowej
Pracownia Chromatografii Gazowej

Laboratorium Chemiczne
Laboratorium Chemiczne

Laboratorium Mikrobiologiczne
Laboratorium Mikrobiologiczne

Pracownia Komputerowa
Pracownia Komputerowa

Pokój Seminaryjny
Pokój Seminaryjny